Pro in ventilatie

Inregelen van ventilatie

Is het inregelen van ventilatie noodzakelijk?

De lucht in huis moet voldoende circuleren zodat verse lucht de woning binnen kan komen en vervuilde lucht de woning kan verlaten. Bij een ventilatiesysteem D (balansventilatie) is de hoeveelheid afgevoerde lucht perfect in balans met de hoeveelheid aangevoerde lucht. Om dit evenwicht te kunnen bewerkstelligen moeten de ventielen in huis nauwkeurig worden ingeregeld. Het verschil tussen de hoeveelheid aangevoerde- en afgevoerde lucht mag daarbij idealiter niet groter zijn dan 20%.

Volgens de wet moet het ventilatiesysteem voldoen aan bepaalde ventilatienormen. Door het systeem goed in te regelen, worden de vereiste debieten (hoeveelheid lucht) gehaald maar zorg je ervoor dat er ook weer niet te veel lucht wordt afgevoerd. Te veel ventileren leidt immers tot warmteverliezen. Een goed ingeregeld systeem levert je al gauw 5 tot 6 punten op, die meetellen in de energiescore van de woning.

Regulatie

Bij het inregelen van een ventilatiesysteem zet onze ventilatiedeskundige alle ramen en binnendeuren dicht en zorgt hij ervoor dat eventueel aanwezige raamroosters volledig open staan. Het ventilatiesysteem wordt dan op maximale capaciteit ingesteld. Met een meettoestel dat over de toevoer- en afvoerroosters kan worden geplaatst meten wij vervolgens de hoeveelheid lucht die langs het apparaat stroomt (het debiet). Door de aanvoer- en afvoerventielen verder open of dicht te draaien, kunnen wij het juiste debiet instellen. Bovendien kunnen wij daarbij ook het toerental van de ventilator aanpassen.Ook in het inregelrapport geeft de installateur aan wat de werkelijk gemeten toe- en afvoerdebieten in de verschillende ruimtes zijn en aan de hand van dit rapport kan men afleiden of het ventilatiesysteem al dan niet in balans is.

Neem contact op met ons team!

Bel nu